Vyhledávání


Kontakt

Jan Červenka
Heydukova 1496
277 11 Neratovice

E-mail: info@realitnitechnik.cz
+420 777 71 51 65

Informace o mě

Po vystudovaní Střední průmyslové školy Stavební v Mělníce v roce 2003 jsem začal pracovat jako stavbyvedoucí u stavební firmy, kde jsem zaměstnán již 22 let. Díky tomu jsem v každodenní kontaktu s výstavbou a rekonstrukcemi domů, bytů, chat, venkovních zpevněných ploch, zahradní architektury, inženýrských sítí, oplocení, komunikací, ale třeba i veřejných koupališť atd.

Jsem členem ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) pod číslem 0012395 jako Autorizovaný Technik v oboru Pozemní stavby a v oboru Dopravní stavby - nekolejová doprava. V roce 2015 jsem složil státní zkoušku jako Koordinátor BOZP na staveništi a v roce 2020 pravidelnou opakovací zkoušku.

Dále se také zabývám projekcí jednodušších staveb jako jsou rodinné domy, oplocení, garáže, zahradní stavby (chaty, sklípky atd.), pasportizací objektů, komunikací vč. sjezdů na pozemky pomocí moderního projekčního softwaru Cadkon 2024+ Architecture, vše jsem schopen vytisknout na vlastním moderním plotru HP DesignJet T610 s maximální velikostí A1 a "nekonečnou" délku archu. Dále se pak zabývám technickým dozorováním soukromých staveb (výstavba rodinných domů a staveb) a státních včetně firemních staveb (dotačních z EU a českých dotačních programů), ale i hrazených z rozpočtu měst, obcí i firem.  Kromě kompletní projektové dokumentace jsem schopen nabídnou také jednání se stavebním úřady a dotčenými orgány až po vyřízení povolení, rozhodnutí a souhlasů od příslušných úřadů. Samozřejmostí je zpracovaní a vyřízení DIO (dopravně inženýrské opatření).

 

Co můžete očekávat?

  1. Úvodní jednaní - telefonicky, emailem
  2. Osobní setkání nebo emailová komunikace
  3. Prohlídka místa
  4. Zpracovaní cenové nabídky
  5. Zahájení sjednaných prací

Pro koho jsou moje služby?

Je vhodná pro každého, kdo začíná aspoň o stavbě uvažovat nebo je již stavbou zcela pohlcen a potřebuje i občasnou radu nebo nasměrování. Moje kvalifikace plní požadavky dle platné legislativy ČR na stavby svépomocí nebo jako technický dozor stavebníka na všech stavbách v oblastech: Pozemní stavby nebo Dopravní stavby - nekolejová doprava.