Vyhledávání


Kontakt

Jan Červenka
Heydukova 1496
277 11 Neratovice

E-mail: info@realitnitechnik.cz
+420 777 71 51 65

Koordinátor BOZP na stavevništi

Nabízím novou službu a to provádění Koordinátora Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při Práci (BOZP) na staveništi. Po uspěšném složení zkoušek jsem nyní veden pod číslem VUBP/77/KOO2015 jako odborně způsobilá osoba k činostem koordinátora BOZP na staveništi.

Tohoto koordinátora a zpracovaný plán BOZP by měla mít každá stavba, která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

1)        Rozsah stavby bude delší než 30 dnů a v těchto dnech bude na stavbě pracovat minimálně 20 pracovníků po dobu minimálně jednoho dne nebo celkový             objem prací přesáhne 500 pracovních dnů (něco málo přes dva roky) v přepočtu na jendu osobu (osobodní)
2)        Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5m
3)        Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických cemických látek a přípravků
4)        Práce se zdroji ionizujícího záření
5)        Práce nad vodou nebo v jejich těsné blízkosti s nebezpečím utonutí
6)        Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více jak 10m
7)        Práce vykonávané v ochraných pásmech energetického vedení nebo technického vybavení
8)        Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla a práce při výstavbě tunelů
9)        Potápěčské práce
10)      Práce s použitím výbušnin
11)      Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílců (kovové, betonové atd.)
12)      Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu

Cena je individuální a většinou se stanovuje pomocí hodinové sazby, která je v rozmezí 490,- - 1 000,-kč/h dle náročnosti a rozsahu stavby + cena za zpracování plánu BOZP a nahlašení na Oblastní Inspektorát Práce + ceny dopravného na místo 12,-kč/km.